az Önkéntesség Támogatásáért

27 éve indult el az első Talentum Önkéntes-
képző.

21 éve működik a Talentum Alapítvány.

17 éve jött létre a Csongrád Megyei Önkéntes Centrum.

english

YouTube

Vakbarát nézet

Facebook

Keresés

Facebook

Társadalmi fejlesztés az

együttműködés erejével

  Önkéntesek fogadása

  Hogyan segítünk a fogadószervezeteknek?
  A Csongrád-Csanád megyei nonprofit szektort erősítjük olyan önkéntesek kiközvetítésével, akik a fogadószervezetek által megfogalmazott célok érdekében szakmailag felkészülten, felelősen képesek tevékenykedni.

  Azon szervezetek,  intézmények, akik önkénteseket kívánnak bevonni munkájukba, és az önkéntesek toborzásához az Önkéntes Centrumunk közreműködését igénylik, az alábbi e-mail címen jelezhetik ezt számunkra: iroda@talentumonkentes.hu

   

  HOGYAN TÖRTÉNIK AZ ÖNKÉNTESEK KIKÖZVETÍTÉSE?

  1. lépés: az önkéntesség iránt érdeklődő szervezetek kapcsolatba kerülnek szervezetünkkel, és egy személyes találkozás alkalmával megismerkedünk egymás tevékenységi köreivel
  2. lépés: a fogadószervezetek meghatározzák azokat a tevékenységeket, melyeket szervezetüknél az önkéntesek végezhetnek, majd ezek bekerülnek nyilvántartásunkba
  3. lépés: az Önkéntes Centrumban az érdeklődő önkéntesek ezek közül a tevékenységek közül választanak
  4. lépés: megadjuk számukra a fogadószervezet elérhetőségeit
  5. lépés: az önkéntes önállóan felkeresi a fogadószervezetet
  6. lépés: a fogadószervezetek megszűrik az önkénteseket, majd bevezetik őket a szervezet életébe

   

  Önkéntesek fogadására kétféle módon van lehetősége egy fogadószervezetnek:

  A fogadószervezet bejelentkezik a magyarországi önkéntes törvény hatálya alá, aminek következtében nyilvántartási számmal ellátott önkéntes fogadóhellyé válik. Ennek értelmében lehetősége van az önkéntesei számára juttatást adni, esetlegesen felmerülő költségeiket téríteni.

  A másik lehetőség, hogy a fogadószervezet nem jelentkezik be a törvény hatálya alá, ebben az esetben is nyugodtan fogadhat önkénteseket, de ebben az esetben a juttatás és a költségtérítés nem lehetséges számukra.

   

  Mit nevezünk önkéntes tevékenységnek?
  "Közérdekű önkéntes tevékenységen egy adott fogadó szervezetnél a törvényben meghatározott tevékenységi körben - ellenszolgáltatás nélkül - végzett munkát értjük.
  Kivéve, ha
  - az önkéntes a tevékenységét saját maga vagy közeli hozzátartozója javára végzi,
  - a tevékenység jogszabályon, jogerős bírósági határozaton, illetve hatósági kötelezésen alapul,
  - a felek között más jogviszony áll fenn." (lásd: Önkéntes Törvény 2.§)

  Ki lehet önkéntes?
  Önkéntes lehet bármely cselekvőképes, korlátozottan cselekvőképes vagy 10. életévét betöltött, kiskorúsága miatt cselekvőképtelen személy. Korlátozottan cselekvőképes és kiskorúsága miatt cselekvőképtelen önkéntes esetén az önkéntes jogviszony létesítéséhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.
   

  Kik fogadhatnak önkénteseket?

  ·         közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet

  ·         helyi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat (közszolgáltatási területen)

  ·         költségvetési szerv

  ·         egyházi jogi személy

  ·         szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény

  ·         egészségügyi szolgáltató

  ·         közoktatási intézmény

  ·         felsőoktatási intézmény

  ·         muzeális intézmény

  ·         nyilvános könyvtár

  ·         közlevéltár

  ·         nyilvános magánlevéltár

  ·         közművelődési intézmény

   

  Önkéntes törvény

  Bejelentkezés a törvény hatálya alá

  X