az Önkéntesség Támogatásáért

25 éve indult el az első Talentum Önkéntes-
képző.

19 éve működik a Talentum Alapítvány.

15 éve jött létre a Csongrád Megyei Önkéntes Centrum.

english

YouTube

Vakbarát nézet

Facebook

Keresés

Facebook

az Önkéntesség

      összeköt…

Projekt galéria

  2020-1-HU01-ESC11-077962
  2020.07.01.-2021.09.30.

  Célok: A projekt célja, hogy ESC önkéntesekkel a helyi közösség tagjainak, középiskolás fiataloknak a nyelvi kompetenciáit fejlesszük klub alkalmak által. Az idegen nyelvi fejlesztésen túl az önkéntesek országainak megismerését, a kulturális kalandozást is célul tűzi ki a projekt.

  Eredmények: Spanyolországból és Portugáliából egy-egy fő önkéntes fogadása és felkészítése valósult meg. Az önkéntesek a felkészítést követően megkezdték a nyelv klubok módszertani és szakmai összeállítását. A vírushelyzet hatására eddig csak online formában tudtak megvalósulni a nyelv klubok 3 helyi középiskolával együttműködve. Az önkéntesek részt vettek helyi és országos rendezésű önkéntességet népszerűsítő programokban, valamint idősotthonok lakói számára karácsonyi képeslapokat, apró ajándékokat készítettek.

  GR-072275
  2020.06.01.-2022.05.31.

  Célok: A projekt globális célja a civil szektor fejlesztése, hogy a benne tevékenykedő szervezetek képesek legyenek arra, hogy valóban társadalomformáló szolgáltatásokat, a helyi közösséget bevonó programokat valósítsanak meg. Főbb tematikus célok: civil szervezetek fejlesztése, önkéntesség kultúrájának terjesztése, fiatalok társadalmi bevonódásának erősítése innovatív módszerekkel.

  Eredmények: A kezdeti szakaszban a társadalmi hatásmérés eszközének kidolgozásával foglalkoztunk, így a szervezetben 2021-ben elindultak a felmérések. Civil energizáló néven vezetőknek és munkatársak műhelymunkát szerveztünk online formában, valamint Önkéntes menedzsment műhelyt rendeztünk nonprofit intézmények vezetőinek.

  NEA-KK-20-O-V-0151
  2020.04.01.-2021.10.30.

  Célok: A program célja a civil szervezetek és intézmények fejlesztése azzal a céllal, hogy képesek legyenek a szolgáltatásaikat a lakosokhoz eljuttatni, magukról hatékonyan kommunikálni. Programjainkkal célunk, hogy a szegedi lakosokért dolgozó civil szervezetek egymást is megismerjék, tapasztalataikat fórumok formájában megoszthassák.

  Eredmények: A pályázat keretében a járványhelyzet miatt eddig csak online formában valósultak meg kapcsolódási, együttműködési programok, a fő fókuszunk a tanácsadáson volt. Segítséget nyújtottunk a szervezeteknek a helyi erőforrások feltárásában, a társadalmi szereplők összekapcsolásában a szektorközi együttműködés érdekében.

  H19/2019/2019.09.23
  2019.10.01.-2021.06.30.

  Célok: irodalomterápiás módszerrel segíteni a mentális problémával küzdő gyerekeknek, élmények által segíteni őket a gyógyulási folyamatukban.

  Eredmények: Irodalomterápiás foglalkozások és hozzájuk kapcsolódó kirándulások valósultak meg két turnusban a gyerekek számára. A terápiás foglalkozások mellett a terápiát vezetők, mentálhigiénés szakemberek számára szakmai műhelyek és szupervíziós alkalmak is megvalósultak.

  13169-56/2019
  2019.08.05.-2019.08.09.

  Célok: A projekt által az iskolai angol nyelvtanulás élmény szintű, kommunikációra fókuszáló tevékenységekkel egészül ki olyan fiatalok körében, akiknek bár segítene, de nem tudják magántanár segítségét igénybe venni a fejlődésükhöz.

  Eredmények: A támogatásnak köszönhetően Szeged városában, 18 fő hátrányos helyzetű fiatal számára valósult meg angol nyelvű tábor, amelyet külföldi önkéntesek tartottak. A három fő önkéntes (francia, örmény, ugandai) angol nyelven mutatták be országukat, játékos nyelvi feladatokat és szabadtéren zajló játékos aktivitásokat valósítottak meg ösztönözve a fiatalokat, hogy használják nyelvtudásukat, fejlődjenek az idegennyelvi kommunikációban.

  2018-1-HU01-ESC11-059953
  2019.03.01.-2020.04.30.

  Célok: Hosszútávú ESC (Európai Szolidaritási Testület) önkéntesfogadás, ahol a cél a bevont országok megismertetése, a kulturális párhuzamok és kulturális érdekességek bemutatása a hátrányos helyzetű célcsoportok körében, akik helyzetükből adódóan nem tudnak külföldre utazni.

  Eredmények: A programban 2 fő külföldi önkéntes érkezett Szegedre Örményországból és Franciaországból. A fiatalok interaktív, zenés, táncos módszerekkel valósítottak meg programokat vakok intézetében és klubjában, idősek otthonában, fogyatékkal élők intézetében. Emellett óvodákban, tanodákban és középiskolákban is rendszeresen valósítottak meg interkulturális alkalmakat, és a gyermekpszichiátria lépcsőházának falát is színesebbé tették saját mini-projekt keretében.

  2018-1-HU01-ESC11-059952
  2019.02.01.-2019.07.31.

  Célok: Rövidtávú ESC (Európai Szolidaritási Testület) önkéntesfogadás, melynek célja pezsgő interkulturális alkalmak megvalósítása különböző helyi közösségeknek, kulturális intézményeknek. A társadalmi sokszínűség képviselete a nyelvi érdekességek és a kulináris élmények bemutatása által.

  Eredmények: A projektben két fő ESC önkéntes fogadása valósult meg 2 hónapra Azerbajdzsánból és Grúziából. Az önkéntesek a város különböző kulturális helyein a helyi programokhoz kapcsolódóan valósították meg programjaikat, bemutatták országaikat. Az önkéntesek a múzeumban, kultúrházakban, óvodákban, idősotthonokban, templomi közösségi térben, középiskolai rendezvényeken és fesztiválokon népszerűsítették kultúrájukat. A helyi középiskolákban, tanórai keretek között képviselték a nemzetközi önkéntesség lehetőségét.

  2018-1-HU01-KA125-047514
  2018.05.01.-2018.10.31.

  Célok: Az ESC (Európai Szolidaritási Testület) program által külföldről érkező önkéntesek angol nyelvű interkulturális programot valósítsanak meg helyi, középiskolás fiatalok számára.

  Eredmények: A programban egy hónapra 9 fő önkéntest fogadtunk öt országból 2018-ban, akik interkulturális angol nyelvi tábort valósítottak meg helyi középiskolás fiatalok számára. A táborban a helyi fiatalok magyarul nem beszélő, különböző nemzetiségű fiatalokkal kommunikálva, non-formális keretek között fejlesztették angoltudásukat úgy, hogy közben a bevont országok kultúráját, étkezési szokásait, táncát és játékait ismerték meg interaktív módszerek alkalmazása mellett.

  EFOP-5.2.2-17-2017-00027
  2018.01.1.-2019.12.31.

  Célok: A projektben Magyarország, Vajdaság, Erdély közös munkája és transznacionális együttműködése révén tudástranszfer valósul meg, amely az ifjúság felnövekedését, társadalmi beilleszkedését, felelős munkavállalóvá válását, családalapítását támogatja, segít a felzárkózásban, lehetőséget biztosít a továbblépésre és aktív állampolgárokat nevel a társadalomban.

  Eredmények: Ifjúsági szakemberek számára szakmai találkozási, továbbképzési alkalmakat szerveztünk:

  - 12 workshopot különböző ifjúságot érintő tematikák mentén (pl.: pályaorientáció, önkéntesség, családi életre nevelés…),
  - 8 tanulmányutat további helyszíni tapasztalatszerzési lehetőség céljából

  A projektben megvalósult képzések: Bevezetés az önkéntes menedzsment technikákba felkészítés, Közösségépítés Fiatalokkal Fiataloknak. Az ifjúságot érintő kérdésekről a program keretein belül kutatás is készült: „Hogy vannak a fiatalok? 2019” címmel.

  EFOP-1.3.5-16-2016-00211
  2017.06.01.-2021.05.31.

  Célok: A projekt a társadalmi összetartozás erősítését vállalja az idősek aktivizálása, a meglévő és az új közösségek fejlesztése által a generációk közötti együttműködés és az önkéntesség eszközével.

  Eredmények: A projektben felkészített önkéntesek rendszeresen végzik tevékenységüket idősügyi, kórházi, színházi, múzeumi környezetben, és klub formában találkoznak, ami egyben közösségi alkalmakat teremt számukra. A megvalósuló intergenerációs programok és önkéntes akciók a lakosság széleskörű bevonását segíti elő Szegeden. 2017-2020 között az egyes rendezvényeken a kontaktusszámokat mértük, amely a 4 évben közel 4700 kontaktus volt.

  X