az Önkéntesség Támogatásáért

26 éve indult el az első Talentum Önkéntes-
képző.

20 éve működik a Talentum Alapítvány.

16 éve jött létre a Csongrád Megyei Önkéntes Centrum.

english

YouTube

Vakbarát nézet

Facebook

Keresés

Facebook

Lendülettel és felelősséggel

a társadalomban

  TALENTUM ÖNKÉNTESKÉPZÉS

  E-001113/2015/D002

  Képzés célja: A képzés elvégzésével a résztvevő képessé válik arra, hogy motivált önkéntesként bekapcsolódjon a fogadószervezetek munkájába, képessé válik az önkéntesség népszerűsítésére a társai körében. A résztvevő állampolgári kompetenciái fejlődnek azáltal, hogy elsajátítja az önkéntességhez kapcsolódó általános és jogi nonprofit ismereteket, megismeri a kompetenciahatárait az önkéntes tevékenysége kapcsán. Önismereti fejlődése kapcsán képessé válik saját motivációinak feltárására és igényeinek megfogalmazására. Választott specifikáció alapján:
   Speciális ismereteket szerez az egyes tematikus önkéntes programokhoz kapcsolódóan.
   Képes lesz asszertív kommunikációra az önkéntes programokhoz kapcsolódó embertársaival (betege, idősek, színház/múzeum látogatók, más önkéntesek).
   Képes lesz nondirektív módon segíteni másokat és aktívan bekapcsolódni a közösségi életbe.
   Megismer olyan módszereket, amelyek kapcsán képes lesz az önkéntesség eszméjét népszerűsíteni.
   Elsajátít olyan módszereket, amelyekkel képes lesz önkéntestársait motiválni, élményei közösen feldolgozni.
  Képzés célcsoportja: 18 év feletti magyar állampolgárok, akik érdeklődnek az önkéntesség iránt.
  Óraszám: 76 óra, melyből 16 óra az alapmodul mely kötelezően elvégzendő, ezután a résztvevők négy modul közül választhatnak:
  Modulok megnevezése:
  1. Betegsegítő önkéntesség, 16 óra
  2. Multiplikátor önkéntesség, 10 óra
  3. Idősügyi önkéntesség, 10 óra
  4. Mentor önkéntesség, 24 óra

  X